Contributie

De contributie - jaarbedragen zijn als volgt:

  1 uur 2 uur  Kleding (*)
Jeugdleden t/m 17 jaar € 155,00  € 310,00  € 15,00
Senioren 18 jaar en ouder   € 175,00 € 350,00 € 15,00

Het inschrijfgeld voor nieuwe leden bedraagt eenmalig: € 5,-.

Bij het volgen van meerdere lessen kun je uit het bovenstaande overzicht bepalen wat dan jouw contributie is. 

Voor de betaling van de verschuldigde contributie wordt per kwartaal (t.w. januari, april, juli en oktober) via een automatische incasso de contributie worden geïnd.

Kleding

Het verplichte kledingpakket komt met ingang van 1 maart 2019 te vervallen. We vragen wel of de leden in danskleding naar de lessen willen komen. Onze voorkeur is zwarte danskleding.

Evenementekleding (*)

Jaarlijk betalen de leden een bedrag van € 15,00 per lid voor de evenementen kleding voor t dansfestival en Show. Wedstrijdkleding, sokken, panty/legging, haaraccessoires  en schoentjes vallen daar niet onder. Deze kosten dragen de leden zelf.

Bondscontributie voor Dancin' Delft
Tijdens de ALV van Dancin' Delft van 2013 is besloten dat de contributie voor de leden, met ingang van 1 juli 2013, verhoogd zal worden met een bedrag per lid inzake de bondscontributie.

Jeugdsport- en/of Jeugdcultuurfonds - Gemeente Delft

Het Jeugdsportfonds en/of Jeugdcultuurfonds ondersteunt kinderen wiens ouders te weinig financiële middelen hebben om de danslessen en de kleding te betalen. Sinds 1 juli 2014 is de gemeente Delft aangesloten. Kinderen van 4 t/m 18 jaar komen in aanmerking voor ondersteuning met een bedrag per jaar. 

Meer informatie en aanvraagformulier is te verkrijgen via de website van het fonds. De link naar dit fonds vind je hier.

Te laat met betalen?
Om te voorkomen dat leden te laat betalen, hebben we de volgende regels vastgesteld:.

Opzeggen

Het opzeggen van het lidmaatschap is alleen schriftelijk mogelijk via het onderstaand adres bij de ledenadministratie of via email naar  info@friends4dance.nl

Er zijn echter naar twee opzegmomenten in het dansjaar, t.w. 1 juli en 1 januari van elk jaar..

De schriftelijke opzegging dient 1 maand (dus voor 1 juni of 1 december) voor de opzegging binnen te zijn bij de ledenadministratie!.

(Ledenadministratie van beide verenigingen is: Charmaine Breedveld -  Lesothostraat 9  -   2622 LB Delft)

Telefonische opzegging of mondelinge opzeggingen via de leiding  zijn helaas niet mogelijk.

Tijdelijk opzegging

Bij de vereniging bestaat de mogelijkheid om tijdelijk voor een les op te zeggen. Een verzoek hiertoe dient schriftelijk, met reden, gestuurd te worden aan het bestuur. Het bestuur bekijkt vervolgens per geval welke regeling getroffen kan worden.

Een tijdelijke opzegging duurt in principe niet langer dan één jaar. Bij een verzoek tot verlenging kan daarvan worden afgeweken.

Reden om tijdelijk te bedanken zijn bijvoorbeeld:

Bij een tijdelijke opzegging dient altijd de contributie doorbetaald te worden en zal de gemiste lessen verrekend worden indien het lidmaatschap zal worden hervat.

Verzoeken om van deze regeling gebruik te maken dient altijd te gebeuren via info@friends4dance.nl

Geblesseerd!

Binnen onze verenigingen hebben we echter 1 stelregel indien iemand is geblesseerd. Een lid kan altijd zelf bepalen of hij/zij kan dansen, iedereen voelt zelf of het wel of niet gaat. Maar met Gips of als je met krukken loopt, zal de trainster je niet kunnen toelaten tijdens haar lessen. Dit heeft te maken met de veiligheid van onze andere leden.

Vakantie voor het lopende dansseizoen!

Vakantieperiode Van Tot en met
Herfstvakantie 20-10-2018 28-10-2018
Kerstvakantie 22-12-2018 06-01-2019
Voorjaarsvakantie 23-02-2019 03-03-2019
Paas weekend 19-04-2019 22-04-2019
 Meivakantie  27-04-2019 05-05-2019
Hemelvaartsdag 30-05-2018  
Pinksteren 10-06-2019  
Zomervakantie 06-07-2019 01-09-2019