Corona Protocol

 

1.Doel 

Het doel van dit protocol is het omschrijven van handvatten voor docenten, dansers en ouders/ verzorgers met betrekking tot het opstarten van de activiteiten van Dansvereniging Delft volgens de geldende landelijke regels en adviezen van het RIVM, de gemeente

Delft en Basalt Revalidatie     

2.Reikwijdte 

Dit protocol heeft betrekking op de activiteiten van Dansvereniging Delft voor jongeren tot en met 18 jaar en is vergroot met ingang van 1 juni met de leden van 18 jaar en ouder

 

3.Corona aanspreekpunt 

In het pand van Basalt zijn de docenten van Dansvereniging Delft verantwoordelijk voor  het handhaven van de regels zoals die zijn opgesteld in dit protocol.  Indien men aangesproken wordt door een van de Corona begeleiders van Basalt dient met zich daar ook naar te schikken. We zijn tenslotte bij hen te gast.

Aanspreekpunt van Dansvereniging Delft voor leden, Basalt en gemeente m.b.t. het Corona protocol is Lidia Breedveld (voorzitter@friends4dance.nl)  als voorzitter.

  

4.Algemeen 

Locatie 

Alle lessen worden gegeven in zalen van Basalt Revalidatie en zal er gebruik gemaakt worden van de hoofdingang.

 

Omgaan met onverwachte situaties 

Docenten mogen naar eigen inzicht op een zo bewust mogelijke en hygiënische wijze omgaan met onverwachte situaties. Het handelen van de docenten moet daarbij altijd in lijn zijn met dit protocol, de regels en adviezen van het RIVM, Basalt en de gemeentelijke regels. 

 

Aanvullingen en aanpassingen van dit protocol: 

Dit protocol is een levend document. Het protocol zal in de komende periode aangepast en aangevuld worden daar waar aanpassingen van de landelijke richtlijnen van het RIVM en de gemeentelijke regels daar aanleiding toe geven. Ook kunnen onduidelijkheden of zaken die in de praktijk niet blijken te werken aangepast worden. Opmerkingen en aanvullingen mogen gemaild worden naar voorzitter@friends4dance.nl  

Routing, signing en communicatie

Routing en signing is bij Basalt breed toegepast en aangebracht. De locatie is voorzien van vloerstickers in de vorm van Basalt blokken met daarop weergegeven: houd 1.5 meter afstand / wacht hier

Tevens zijn er diverse routingpijlen geplaatst om, waar mogelijk, eenrichtingverkeer te hanteren. 

Vanuit de afdeling communicatie zijn in de Basalt huisstijl de noodzakelijke posters opgehangen. 

 

5.Wanneer mag je niet naar de les komen 

Dansers, ouders en docenten blijven thuis wanneer

6.Algemene hygiëne regels 

 

7.De danslocatie  

• De danslocatie bestaat uit een aantal sportzalen binnen Basalt Revalidatie.

 

8.Kleding 

 

9.Vervoer en aankomst dansers 

Geldende regel voor de sportkantine:

In de sportkantine geldt 2 personen per tafel. Schuifdeur open voor ventilatie en men dient zoveel als mogelijk aan tafel te blijven zitten. Verder dient elke bezoeker na verlaten van de Sportkantine zelf zijn/haar stoel en tafel te desinfecteren met de producten die in de Sportkantine aanwezig zijn.

  

10.Tijdens de dansles 

 

 

11.Vertrek dansers 

 

12.Reinigen materialen door de docenten 

De locatie wordt door de betreffende train(st)ers geïnspecteerd en waar nodig gedesinfecteerd. Denk hierbij aan de lichtknoppen en de deuren.

 

13.De te geven lessen

In verband met de Coronalessen zijn de lessen ingekort met 10 minuten dit in verband met het veilig vertrekken van de dansers en de aankomst van de nieuwe dansers.

De aantallen kunnen fluctueren i.v.m. nieuwe en afwezige leden maar men neemt wel geldende regels in acht.

De indeling zal dan als volgt worden per 31 augustus:

Dag              Lestijden       Les               Aantal  Train(st)er                 zaal

(*)

Maandag

16:30-18:00 u

D Selectie  

15

Emelia / Demi (*)

Grote zaal

*

Het half uurtje in de fysiozaal komt te vervallen in verband met de corona regelgeving

 

Maandag

18:00-18:50 u

SD

13

Danielle/Charmaine

Kleine zaal

 

Maandag

19:00-20:50 u

B Selectie

10

Danielle

Grote zaal

 

Maandag

21:00-21:50 u

Modern

7

Charmaine

Kleine zaal

 

Maandag

18:00-18.50 u

19:00 -19:50 u

C Selectie

14

Lenny 

Grote zaal / Kleine zaal

 

Maandag

20:00-20:50 u

Dames

9

Lenny

Kleine zaal

 

Maandag

19:30-20:20 u

Dames

8

Emelia

Fysiozaal 

 

Dinsdag

17:00 – 18:50

C selectie

10

Charmaine

Grote zaal

*

Woensdag

13:30–14:20 u 

5 – 7 jr  

6

Danielle  

Kleine zaal

*

Woensdag

14:30–15:20 u

7 – 9 jr

9

Danielle  

Grote zaal

*

Woensdag 

15:30–16:20 u

8 – 10 jr

15

Danielle

Grote zaal

*

Woensdag 

16:30–17:20 u

10 – 14 jr

15

Charmaine/Danielle

Grote zaal

*

Woensdag

17:30–19:20 u

B selectie

12 

Danielle/Charmaine

Grote zaal

*

Woensdag

19:30-20:20 u

15 jr eo

15

Charmaine

Grote zaal

*

Woensdag

20:30-21:20

Piloxing

10

Charmaine

Grote zaal

 

Woensdag

17:00-17:45 u

Minidance

8

Danielle 

Fysiozaal

*

Donderdag

16:30–17:20 u

Hip Hop  

15

Wendley

Grote zaal

*

Donderdag

17:30–18:20 u

Hip Hop

9

Wendley

Grote zaal 

*

Donderdag

18:30-19:00 u

19:00-19:20 u

Afro

9

Wendley

Grote zaal / Fysiozaal

 

Donderdag

19:30-20:20 u:

Hip Hop 

7

Noah

Fysiozaal

 

Donderdag

20:30-21:20 u

Zumba

1

Wendley

Fysiozaal

 

Vrijdag

17:30–18:20 u

5 – 7 jr

9

Sanne/Mabel

Grote zaal

*

Vrijdag

18:30-19:30 u

7 – 9 jr

12

Sanne/Mabel

Grote zaal

*

Vrijdag

19:30-20:30 u

12 jr e.o.

14

Sanne/Mabel

Grote zaal

*

 

(*) Zijn de lessen met leerlingen onder de 17 jaar. Deze dansers hoeven zich niet aan de anderhalve meter te houden (en dat gaat ook niet in de jongste groepen).  Wel worden de dansers aangemoedigd om op enige afstand van elkaar te staan en houdt de docent wel zoveel mogelijk 1,5 meter afstand tot de dansers.