Contributie

De contributie - jaarbedragen zijn als volgt:

  1 uur 2 uur  Kleding (*)
Jeugdleden t/m 17 jaar € 155,00  € 310,00  € 15,00
Senioren 18 jaar en ouder   € 175,00 € 350,00 € 15,00

Het inschrijfgeld voor nieuwe leden bedraagt eenmalig: € 5,-.

Bij het volgen van meerdere lessen kun je uit het bovenstaande overzicht bepalen wat dan jouw contributie is. 

Voor de betaling van de verschuldigde contributie wordt per kwartaal (t.w. januari, april, juli en oktober) via een automatische incasso de contributie worden geïnd.

Kleding

Het verplichte kledingpakket komt met ingang van 1 maart 2019 te vervallen. We vragen wel of de leden in danskleding naar de lessen willen komen. Onze voorkeur is zwarte danskleding.

Evenementekleding (*)

Jaarlijk betalen de leden een bedrag van € 15,00 per lid voor de evenementen kleding voor t dansfestival en Show. Wedstrijdkleding, sokken, panty/legging, haaraccessoires  en schoentjes vallen daar niet onder. Deze kosten dragen de leden zelf.

Bondscontributie voor Dancin' Delft
Tijdens de ALV van Dancin' Delft van 2013 is besloten dat de contributie voor de leden, met ingang van 1 juli 2013, verhoogd zal worden met een bedrag per lid inzake de bondscontributie.

Jeugdsport- en/of Jeugdcultuurfonds - Gemeente Delft

Het Jeugdsportfonds en/of Jeugdcultuurfonds ondersteunt kinderen wiens ouders te weinig financiële middelen hebben om de danslessen en de kleding te betalen. Sinds 1 juli 2014 is de gemeente Delft aangesloten. Kinderen van 4 t/m 18 jaar komen in aanmerking voor ondersteuning met een bedrag per jaar. 

Meer informatie en aanvraagformulier is te verkrijgen via de website van het fonds. De link naar dit fonds vind je hier.

Te laat met betalen?
Om te voorkomen dat leden te laat betalen, hebben we de volgende regels vastgesteld:.

Opzeggen

Het opzeggen van het lidmaatschap is alleen schriftelijk mogelijk via het onderstaand adres bij de ledenadministratie of via email naar  info@friends4dance.nl

Er zijn echter naar twee opzegmomenten in het dansjaar, t.w. 1 juli en 1 januari van elk jaar..

De schriftelijke opzegging dient 1 maand (dus voor 1 juni of 1 december) voor de opzegging binnen te zijn bij de ledenadministratie!.

(Ledenadministratie van beide verenigingen is: Charmaine Breedveld -  Lesothostraat 9  -   2622 LB Delft)

Telefonische opzegging of mondelinge opzeggingen via de leiding  zijn helaas niet mogelijk.

Tijdelijk opzegging

Bij de vereniging bestaat de mogelijkheid om tijdelijk voor een les op te zeggen. Een verzoek hiertoe dient schriftelijk, met reden, gestuurd te worden aan het bestuur. Het bestuur bekijkt vervolgens per geval welke regeling getroffen kan worden.

Een tijdelijke opzegging duurt in principe niet langer dan één jaar. Bij een verzoek tot verlenging kan daarvan worden afgeweken.

Reden om tijdelijk te bedanken zijn bijvoorbeeld:

Bij een tijdelijke opzegging dient altijd de contributie doorbetaald te worden en zal de gemiste lessen verrekend worden indien het lidmaatschap zal worden hervat.

Verzoeken om van deze regeling gebruik te maken dient altijd te gebeuren via info@friends4dance.nl

Geblesseerd!

Binnen onze verenigingen hebben we echter 1 stelregel indien iemand is geblesseerd. Een lid kan altijd zelf bepalen of hij/zij kan dansen, iedereen voelt zelf of het wel of niet gaat. Maar met Gips of als je met krukken loopt, zal de trainster je niet kunnen toelaten tijdens haar lessen. Dit heeft te maken met de veiligheid van onze andere leden.

Vakantie voor het lopende dansseizoen!

 

Vakantieperiode

Van

Tot en met

Herfstvakantie

19-10-2019

27-10-2019

Kerstvakantie

21-12-2019

05-01-2020

Voorjaarsvakantie

22-02-2020

01-03-2020

Paas weekend

10-04-2020

13-04-2020

 Meivakantie

 25-04-2020

03-05-2020

Bevrijdingsdag

05-05-2020

 

Hemelvaartsdag

21-05-2020

 

Pinksteren

01-06-2020

 

Zomervakantie

11-07-2020

31-08-2020