Contributie

Inschrijving Dansvereniging Delft 

Onze vereniging is druk bezig om alles te automatiseren. Zo ook het inschrijven als je lid wilt worden.

Nadat je het formulier hebt ingevuld en verstuurd gaat de informatie gelijk door naar onze penningmeester. Deze checkt de inschrijving en na registratie zul je automatisch een inschrijfbericht krijgen dat de inschrijving voltooid is.

Club APP

Binnen de vereniging maken wij ook gebruik van een ClubApp.

In deze app vindt je de lessen maar ook Clubnieuws en kan je jezelf afmelden als je een keertje niet naar de les komt. Dat is nl. voor de train(st)er handig om te weten. Zodra je bent ingeschreven krijg je hierover bericht van systeem hierover.

De contributie - jaarbedragen zijn, met ingang van 1 juli 2021,  als volgt:

  1 uur 2 uur  Kleding (*)
Jeugdleden t/m 17 jaar € 165,00  € 330,00  € 15,00
Senioren 18 jaar en ouder   € 185,00 € 370,00 € 15,00

Het inschrijfgeld voor nieuwe leden bedraagt eenmalig: € 5,-.

Bij het volgen van meerdere lessen kun je uit het bovenstaande overzicht bepalen wat dan jouw contributie is. 

Voor de betaling van de verschuldigde contributie wordt per kwartaal (t.w. januari, april, juli en oktober) via een automatische incasso de contributie worden geïnd.

Kleding

Het verplichte kledingpakket komt met ingang van 1 maart 2019 te vervallen. We vragen wel of de leden in danskleding naar de lessen willen komen. Onze voorkeur is zwarte danskleding.

Evenementekleding (*)

Jaarlijk betalen de leden een bedrag van € 15,00 per lid voor de evenementen kleding voor t dansfestival en Show. Wedstrijdkleding, sokken, panty/legging, haaraccessoires  en schoentjes vallen daar niet onder. Deze kosten dragen de leden zelf.

Jeugdsport- en/of Jeugdcultuurfonds - Gemeente Delft

Het Jeugdsportfonds en/of Jeugdcultuurfonds ondersteunt kinderen wiens ouders te weinig financiële middelen hebben om de danslessen en de kleding te betalen. Sinds 1 juli 2014 is de gemeente Delft aangesloten. Kinderen van 4 t/m 18 jaar komen in aanmerking voor ondersteuning met een bedrag per jaar. 

Meer informatie en aanvraagformulier is te verkrijgen via de website van het fonds. De link naar dit fonds vind je hier.

Te laat met betalen?
Om te voorkomen dat leden te laat betalen, hebben we de volgende regels vastgesteld:.

Opzeggen

Het opzeggen van het lidmaatschap kan:

Opzegging via de leiding is NIET mogelijk.

Telefonische opzegging of mondelinge opzeggingen via de leiding  zijn helaas niet mogelijk.

Tijdelijk opzegging

Bij de vereniging bestaat de mogelijkheid om tijdelijk voor een les op te zeggen. Een verzoek hiertoe dient schriftelijk, met reden, gestuurd te worden aan het bestuur. Het bestuur bekijkt vervolgens per geval welke regeling getroffen kan worden.

Een tijdelijke opzegging duurt in principe niet langer dan één jaar. Bij een verzoek tot verlenging kan daarvan worden afgeweken.

Reden om tijdelijk te bedanken zijn bijvoorbeeld:

Bij een tijdelijke opzegging dient altijd de contributie doorbetaald te worden en zal de gemiste lessen verrekend worden indien het lidmaatschap zal worden hervat.

Verzoeken om van deze regeling gebruik te maken dient altijd te gebeuren via info@friends4dance.nl

Geblesseerd!

Binnen onze verenigingen hebben we echter 1 stelregel indien iemand is geblesseerd. Een lid kan altijd zelf bepalen of hij/zij kan dansen, iedereen voelt zelf of het wel of niet gaat. Maar met Gips of als je met krukken loopt, zal de trainster je niet kunnen toelaten tijdens haar lessen. Dit heeft te maken met de veiligheid van onze andere leden.

Vakantie voor het lopende dansseizoen!

 

Vakantieperiode

Van

Tot en met

     Herfstvakantie

16-10-2021

24-10-2021

     Kerstvakantie

24-12-2021

09-01-2022

     Voorjaarsvakantie

26-02-2022

06-03-2022

     Paasweekend, incl. goede vrijdag

15-04-2022

18-04-2022

     Meivakantie, incl. bevrijdingsdag en koningsdag

24-04-2022

08-05-2022

     Hemelvaartsdag (korte schoolvakantie)

26-05-2022 27-05-2022

     Pinksteren 

05-06-2022 06-06-2022

     Zomervakantie

09-07-2022

28-08-2022